Proton

Proton Foundation

Budujemy Internet, w którym ludzie mają priorytet nad korzyściami

Firma Proton powstała, aby służyć światu, a będąca organizacją non-profit Fundacja Proton pilnuje, aby ten stan nigdy nie uległ zmianie. Ponieważ Fundacja jest głównym udziałowcem Proton, jej zadaniem jest kontrolowanie tego, aby firma nigdy nie odeszła od swojej misji budowania lepszego Internetu, który ma służyć interesom całego społeczeństwa. Naszym prawnie wiążącym celem są dalsze działania na rzecz prywatności, wolności i demokracji na całym świecie.

Przeczytaj list założycieli

Nasza praca

Zarządzanie z myślą o ludziach, a nie zyskach

Fundacja Proton jest szwajcarską organizacją non-profit pozbawioną udziałowców. Odcina się zatem od indywidualnych interesów finansowych i musi zawsze działać w najlepszym interesie społeczności Proton. Bez zgody Fundacji nie może dojść do żadnej zmiany nadzoru nad firmą Proton. W ten sposób Fundacja może blokować wrogie próby przejęcia Proton, które nie pokrywałyby się z naszym prawnym zobowiązaniem wobec społeczności. Naszym zadaniem jest pilnować, aby społeczność zawsze stała na pierwszym miejscu.

Jesteśmy organizacją udzielającą grantów

Oprócz udziałów w Proton środki Fundacji są dodatkowo uzupełniane poprzez rozporządzenie o przeznaczeniu 1% przychodów firmy Proton na działalność charytatywną Fundacji, jeśli tylko pozwalają na to warunki finansowe. W ten sposób sukces finansowy Proton staje się dobrem publicznym. Proton przyznaje granty na wsparcie organizacji, które działają w zgodzie z naszym celem. Do dziś przyznanych zostało łącznie 2,7 miliona franków szwajcarskich organizacjom z całego świata. Organizacje mogą ubiegać się o granty we własnym zakresie lub zostać nominowane przez społeczność Proton.

Dowiedz się o naszym wpływie

Inwestycja w lepsze jutro

Fundacja Proton dokonuje również inwestycji w rozwój technologii, które pomagają w skuteczniejszym realizowaniu naszej wizji wolnego i otwartego Internetu. Nie jesteśmy inwestorem skupiającym się na zyskach. Często współpracujemy z firmami korzystającymi z otwartego kodu źródłowego. Mierzymy zwrot z inwestycji nie poprzez wskaźniki finansowe, lecz nasz wpływ na rzeczywistość.

Rada nadzorcza

Skontaktuj się z nami

Proton Foundation
Route de la Galaise 34
1228 Plan-les-Ouates, Geneva
Switzerland