Poznaj zespół Proton

Jesteśmy naukowcami, inżynierami i specjalistami z różnych środowisk, których połączyła wspólna wizja ochrony wolności i prywatności w sieci.

Zespół Proton
Zespół Proton

Dążymy do tworzenia godnych zaufania sposobów komunikacji, dzięki którym każdy będzie mógł być bezpieczny w sieci i będzie mógł zachowywać kontrolę nad swoimi danymi przez cały czas


Nasze wartości

Podstawą działań zespołu firmy Proton są ważne wartości

Najpierw ludzie

Niezależnie od tego, czy służymy społeczności Proton, czy szerszemu światu, stawiamy ludzi na pierwszym miejscu. Zawsze będziemy przedkładać pozytywny wpływ nad zyski.

Firma Proton jest niezależna, neutralna, kontrolowana przez pracowników i nie posiada inwestorów venture capital.

Rób to, co słuszne

Wierzymy, że robienie tego, co słuszne, zapewnia przewagę konkurencyjną. Kultura naszej firmy motywuje nas do robienia tego, co słuszne, i wykonywania pracy, z której możemy być naprawdę dumni. Chcemy być firmą technologiczną z sumieniem.

Nauka jest naszym fundamentem

Proton został założony przez naukowców, a nauka to część naszego DNA i kultury. Wierzymy w doskonałość techniczną, rygor i wzajemną ocenę. Integralność, uczciwość i przejrzystość to dla nas wartości podstawowe.

Wierzymy w prywatność

Uważamy, że prywatność jest prawem podstawowym i nieodzowną częścią człowieczeństwa. Bez niej nie ma wolności. Prywatność przyświeca nam we wszystkim, co robimy, i stanowi nasze głębokie przekonanie.

Razem jest to możliwe

Wierzymy w zbiorową siłę. Nasza misja może zostać zrealizowana jedynie we współpracy z naszą społecznością. Wspólnie tworzymy lepszy Internet dla przyszłych pokoleń.

Pomóż tworzyć przyszłość, w której chcesz żyć

Nasz zespół to ludzie o olbrzymiej wiedzy matematycznej i technicznej wyniesionej z najlepszych światowych instytucji badawczych i z doświadczeniem w budowaniu niezwykłych i łatwych w obsłudze usług. Dołączając do naszego zespołu, możesz pomóc w budowaniu innego i lepszego Internetu dziś i z myślą o przyszłości.

Poznaj nasz globalny zespół

Proton zatrudnia ponad 400 pracowników w ponad 20 krajach, reprezentujących ponad 40 narodowości. Siedziba firmy mieści się w Genewie w Szwajcarii, a nasze oddziały znajdują się w Zurychu, Skopje, Tajpej, Wilnie i Pradze.

Andy Yen
Założyciel i prezes

Andy od dawna zajmuje się promowaniem prywatności i wolności w Internecie, w związku z czym przemawiał na konferencji TED i Forum Zarządzania Internetem. Wcześniej pracował jako naukowiec w CERN. Ma doktorat z fizyki, który zdobył na Uniwersytecie Harvarda oraz stopnie naukowe z fizyki i ekonomii uzyskane na Caltech. Andy mieszkał w Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i na Tajwanie.

Bart Butler
Dyrektor ds. technicznych

Bart był jednym z pierwszych pracowników firmy Proton i od 2015 roku pełni funkcję Dyrektora ds. technicznych. Odpowiada za wizję techniczną i architekturę. Wcześniej pracował w CERN, zajmując się Wielkim Zderzaczem Hadronów, oraz w sektorze prywatnym. Zdobył licencjat z fizyki i chemii w Dartmouth College, doktorat z fizyki na Uniwersytecie Stanforda. Odbył również staż podoktorancki na Uniwersytecie Harvarda.

Bart Butler
Wiceprezes ds. inżynierii

Edward ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie technologii i finansów. Przed rozpoczęciem pracy w firmie Proton był kierownikiem działu rozwoju produktów w zakresie płatności w firmie Square i pełnił funkcję kierowniczą w LendingClub, BlackRock i Barclays Global Investors. Uzyskał licencjat z ekonomii na Uniwersytecie Rice.

Sir Tim Berners-Lee
Doradca

Sir Tim jest dyrektorem ds. technicznych i współzałożycielem firmy Inrupt oraz współtwórcą usługi WWW, którą opracował 1989 r. podczas pracy w CERN. Jest współzałożycielem i prezesem organizacji non-profit ODI. Sir Tim jest współzałożycielem organizacji non-profit Web Foundation oraz założycielem i dyrektorem organizacji W3C. Jest profesorem informatyki na MIT i Uniwersytecie Oksfordzkim. W 2017 roku otrzymał nagrodę Turinga (uważana za „Nobla w dziedzinie informatyki”).

Samuele Kaplun
Dyrektor ds. inżynierii

Samuele ma doświadczenie w dziedzinie teoretycznej informatyki. Po 12 latach budowania systemów informatycznych do fizyki wysokich energii w CERN trafił do firmy Proton, gdzie początkowo wspierał zespół back-endowy i opracowywał narzędzia, które miały usprawnić współpracę zespołu Proton. Od listopada 2018 roku kieruje zespołem Proton VPN.

Kamila Wojciechowska-Wajerowicz
Dyrektor ds. inżynierii

Kamila is leading engineering for Mail. She is a software engineer who previously built web and mobile applications and worked as a CTO. She holds two master’s degrees in computer science and marketing and management. She is passionate about technology that makes our lives better.

Nazgol Barkhordar
Kierownik ds. komunikacji wewnętrznej i współpracy

Nazgol kieruje obecnie komunikacją wewnętrzną firmy Proton i inicjatywami współpracy pracowników, a wcześniej zdobyła doświadczenie, pełniąc inne funkcje w firmie. Posiada dyplom z zakresu stosunków międzynarodowych i prawa na Uniwersytecie Genewskim, a wcześniej zajmowała się venture capital.

Richard Tetaz
Starszy inżynier

Richard focuses on architecting further new and sustainable features for the Mail service. His passion is building beautiful products and working with wonderful people. He has 15 years of experience building complex applications. He holds a master's degree in networking and telecommunications.