Proton

Hizmet koşulları

Son değişiklik: 9 Nisan 2024

proton.me veya protonvpn.com sitesini kullanarak ve bir Proton Hesabını ("Hesap") ve Proton Mail, Proton Calendar, Proton Drive, Proton VPN ve Proton Pass ("Hizmetler") ile birlikte tüm ilgili özelliklerini kullanarak), aşağıdaki hizmet koşullarına ("Koşullar") uymayı kabul edersiniz. Bu Koşullar, Hesabınız tarafından sağlanan var olan ve gelecekte sunulabilecek tüm özellikleri kapsar. Hizmetler, Route de la Galaise 32, 1228 Plan-les-Ouates, Geneva, Switzerland adresinde bulunan bir İsviçre şirketi olan Proton AG ("Biz", "Şirket") tarafından sunulmaktadır. Hesabınızın veya Hizmetlerin kullanımı, bir Hesap açmayı, bir Hesabı açık tutmayı (sizin tarafınızdan silinmemiş veya Proton tarafından silinmemiş veya kullanımdan kaldırılmamış) veya sitemize veya mobil/masaüstü uygulamalarımıza erişmeyi veya Hizmetlerden yararlanmayı kapsar. Hesabınızı veya Hizmetleri kullanmadan önce lütfen bu Koşulları dikkatlice okuyun. Hesabınızı veya Hizmetleri kullanarak, bu Koşullara uymayı kabul etmiş olursunuz. Bu Koşulları kabul etmiyorsanız, Hesabınızı veya Hizmetleri kullanamazsınız. Bu Koşullar, Hesabınızı veya Hizmetleri her kullandığınızda geçerlidir.

Bu Koşulları bir şirket veya başka bir tüzel kişilik adına kabul ederseniz, söz konusu tüzel kişiliği, bağlı kuruluşlarını ve Hizmetlere Hesabınız aracılığıyla erişen tüm kullanıcıları bu Koşullara uydurma yetkinizin olduğunu beyan etmiş olursunuz. Böyle bir yetkinin yokluğunda, Hizmetleri kullanma yetkiniz yoktur.

1. Hizmetlerin kullanıcıları

Hizmetler, yalnızca en az 13 yaşında olan bireylere ve bu durumda bile, bir Hesap açmak ve sürdürmek için ebeveyn veya yasal vasi onayı almış reşit olmayan kişilere verilir.

Hizmetler münhasıran kişilere veya tüzel kişilere sunulmaktadır. "Botlar" veya otomatik yöntemlerle kaydedilen hesaplara izin verilmez ve kapatılır.

Her kullanıcı, Hizmetler üzerinden gerçekleştirdiği tüm eylemlerinden sorumludur.

2. Hizmetlerin izin verilen kullanımı

Hesabınızı veya Hizmetleri herhangi bir yasa dışı veya yasaklanmış faaliyet için kullanmayacağınızı kabul edersiniz. İzin verilmeyen işlemler şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 1. Hizmetleri kullanırken Şirket ağlarını ve Sunucularını kesintiye uğratmak;
 2. Çocukların Cinsel İstismarı Materyali (CSAM) veya CSAM ile ilgili içeriklerle birlikte ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasa dışı içeriklere erişmek/paylaşmak/indirmek/yüklemek;
 3. Şirketin veya üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet haklarına aykırı davranmak veya ihlal etmek;
 4. Bir kişiyi cinsiyet, cinsel yönelim, din, etnik köken, ırk, yaş, milliyet veya engelliliğe dayalı olarak taciz etmek, tehdit etmek, aşağılamak, zarar vermek, karalamak, iftira atmak, korkutmak veya ayrımcılık yapmak;
 5. Bir Hesabın mülkiyetiyle ticaret yapmak, satmak veya başka bir şekilde üçüncü bir tarafa devretmek (yalnızca Şirket aracılığıyla satılabilen veya alınıp satılabilen Ömür Boyu Hesaplar hariç);
 6. Yasa dışı faaliyetleri teşvik etmek veya yasa dışı faaliyetlerde bulunmaları için diğer taraflara talimat niteliğinde bilgiler sağlamak;
 7. Birden fazla ücretsiz Hesaba sahip olmak (örneğin toplu kayıtlar oluşturmak, tek bir kuruluş veya birey için çok sayıda ücretsiz Hesap oluşturmak ve/veya işletmek);
 8. Aboneliğiniz için çalıntı bir kredi kartı gibi hileli yöntemlerle ödeme yapmak;
 9. İnternet üzerinden, özellikle reklam, oltalama, kötü amaçlı yazılım veya virüs yayma amacıyla, genellikle çok sayıda alıcıya ilgisiz veya istenmeyen iletiler veya içerikler gönderme uygulaması olarak tanımlanan spam faaliyetlerinde bulunmak;
 10. İstenmeyen e-posta, toplu e-posta veya bir listeye katılmayı özellikle kabul etmemiş kişilerin bulunduğu e-posta listelerine e-postalar göndermek. Hizmetleri, yasaları veya üçüncü bir tarafın haklarını ihlal eden içerikleri depolamak veya paylaşmak için kullanmayacağınızı kabul edersiniz;
 11. Üçüncü taraf hizmetler için e-posta takma adlarını kötüye kullanmak;
 12. Uygun yetkilendirme olmadan bilgi işlem aygıtlarına erişmeye, bunları incelemeye veya bağlanmaya çalışmak (herhangi bir yetkisiz "hack" girişimi);
 13. Öneri programımızın avantajlarından haksız yere yararlanmak için kendinizi veya hesaplarınızdaki başka birini önermek.

Listelenen yetkisiz faaliyetleri gerçekleştirdiği tespit edilen herhangi bir Hesap derhal askıya alınacaktır.

Şirket ayrıca, yukarıda listelenmeyen yasa dışı faaliyetler için kullanılan Hesapları, özellikle yetkili makamların bu tür yasa dışı faaliyetleri bildiren emirlerine yanıt olarak feshedebilir.

Kaynak kullanımı (bant genişliği gibi) aşırı olan ve diğer kullanıcıların deneyimlerini haksız bir şekilde olumsuz etkileyen ücretsiz Hesaplar için hizmet kapasitesini sınırlama hakkımızı saklı tutarız.

Şirketin, art arda on iki aylık bir süre boyunca etkin olmayan ücretsiz Hesapları askıya alma veya silme hakkı vardır. Ayrıntılı bilgi almak için etkin olmayan hesap ilkesi(new window) metnine bakabilirsiniz.

Hesabınızın askıya alınmasına itiraz etmek istiyorsanız, lütfen Kötüye kullanım itiraz formu(new window) ile bir itiraz başvurusunda bulunun.

3. Etkin olmayan hesaplar

Şirket, ardı ardına 12 ay boyunca etkin olmayan ücretsiz Hesapları ve/veya bu bölüme göre ilgili veri ve içeriklerin bir kısmını veya tamamını askıya alma veya silme hakkını saklı tutar.

Ücretsiz Hesabınızda arka arkaya 12 ay veya daha fazla bir süre boyunca etkin değilseniz, Hesabınıza ve Hesabınızla ilişkili verilerin (Proton Mail üzerindeki e-postalar, Proton Drive üzerindeki dosyalar, Proton Calendar üzerindeki takvim kayıtları ve Proton Pass üzerindeki kayıtlar ile birlikte ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm veriler) tamamı veya bir kısmı silinebilir ve erişiminiz engellenebilir. Bu tür bir işlem yapılmadan 30, 15 ve 7 gün önce, hesabınızla ilişkili kurtarma e-postası adresine bildirim gönderilir.

Ücretli aboneliği etkin olan hesaplar her zaman etkin kabul edilir ve bu bölüm kapsamında ücretli Hesap ile ilgili herhangi bir işlem yapılmaz. Etkin ücretli aboneliğinizi sonlandırmak (veya abonelik ödemesinin yapılmaması nedeniyle ücretsiz aboneliğe düşürülmek), Hesabın yeniden bu bölüme tabi olmasını sağlar.

Hesabınız ücretsiz ise 12 ay içinde en az bir kez aşağıdaki işlemlerden birini yaptığınızda etkin sayılırsınız:

 • İnternet, masaüstü veya mobil uygulamalarımızda Hesabınızda oturum açmak veya
 • Ürünlerimizden birinin kullanılması ile açılmış bir oturum olması (gelen kutunuza erişmek, e-posta okumak, bir VPN sunucusuna bağlanmak gibi).

Etkin olma, e-posta adresi için değil, Hesap için değerlendirilir. Bir Hesabı etkin tutmak, o Hesap için oluşturduğunuz tüm e-posta adreslerinin de (@proton.me, @pm.me gibi) etkin olmasını sağlar.

Hesabınızda 12 ay boyunca etkin olmanızı engelleyen zorunlu koşullarla karşılaşırsanız, Hesabın bu bölüm kapsamında silinmesini engellemeleri için lütfen Müşteri destek ekibimizle görüşün.

4. Sınırlı garantiler ve sorumluluk

Şirket, tüm çabalarına rağmen Hizmetlerin güvenilirliği veya kullanıcı verilerinin güvenliği hakkında herhangi bir garanti vermez. Hizmet, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, unvan, doğruluk, ihlal etmeme zımni garantileri veya işlem veya ticaretin ifası veya kullanımından doğabilecek garantiler ile birlikte ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir garanti olmaksızın "olduğu gibi" ve "olduğu şekilde" verilir.

Şirketin feshedilen Hesapların içeriğini saklama veya iletme yükümlülüğü yoktur. Ayrıca, depolama kotalarını aşan hesaplar için ileti veya içerik depolama yükümlülüğümüz yoktur. Ayrıca, Hizmetlerin işleyişindeki ya da etkin olmayan Hesapların silinmesindeki (bölüm 3) bir güvenlik hatası veya güvenlik açığı nedeniyle gizli materyalin istenmeden açığa çıkması durumunda Şirketi sorumlu tutamaz veya tazminat talebinde bulunamazsınız. Hizmetlerin şifrelenmiş yapısı nedeniyle, parolanızı kaybederseniz Şirketin verilerinizi kurtarma yetkisi veya yükümlülüğü olmadığını kabul etmiş olursunuz.

Yasalarca yasaklanmadığı ölçüde, Şirket'in hiçbir durumda, herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük teorisi altında, herhangi bir dolaylı, özel, örnek, arızi, sonuç olarak ortaya çıkan veya cezai zararlardan (ikame mal veya hizmetlerin tedariki dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; veri kaybı kullanım veya kâr; iş kesintileri; veya diğer herhangi bir zarar veya kayıp), zararların çarpımı veya artması veya bu Koşullar kapsamında veya başka bir şekilde, Hesabınız, Hizmetler veya bu Koşullarla bağlantılı olarak herhangi bir şekilde ortaya çıkan, kanundan, hakkaniyetten veya başka bir şekilde ortaya çıkan ve sözleşmeye dayanıp dayanmayan herhangi bir maliyet veya ücret (avukatlık ücretleri dahil) için, kusursuz sorumluluk, haksız fiil (ihmal veya başka bir şekilde dahil olmak üzere), genel hukuk, tüzük, hakkaniyet veya başka bir şekilde, bu tür bir zararın olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsak bile veya Hesabınızı veya Hizmetleri kullanmanızdan veya kullanamamanızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan diğer herhangi bir iddia, talep veya zarar için size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ve beyan edersiniz.

Yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın ve kanunen yasaklanmadığı ölçüde, Hesabınızın veya Hizmetlerin veya bu Koşulların kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir nedenle Şirket taraflarının toplam sorumluluğu , hangisi daha büyükse 100 Amerikan Dolarını veya varsa Hesabınızın veya Hizmetlerin kullanımı için bize ödediğiniz tutarı aşmayacaktır. Varsa, bu sorumluluk tam ve münhasır olacaktır. Yukarıda belirtilen sınırlamalar, yukarıda belirtilen çözüm temel amacına ulaşamazsa bile geçerli olacaktır.

New Jersey Eyaleti gibi bazı yerlerde geçerli yasalar, zımni garantilerden feragat edilmesine, bu bölümün özel, örnek, sonuç olarak ortaya çıkan veya cezai zararları sınırlayan veya hariç tutan hükümleri de dahil olmak üzere yukarıda belirtilen belirli zararların sorumluluğunun sınırlandırılmasına veya zararlar üzerinde herhangi bir çarpanın kullanımını sınırlayan veya hariç tutan veya ve Şirketin veya Şirketin taraflarından herhangi birinin yükümlülüğünü, 100 ABD Dolarından veya Hesabınızın veya Hizmetlerin kullanımı için ödediğiniz tutardan daha büyük olanla sınırlandırmasına ve zararların artırılmasına izin vermemektedir. Bu sınırlamalar veya istisnalar sizin için geçerli olmayabilir. Bu bölümün hükümleri, yürürlükteki yasaların izin vermediği kapsamda ve yalnızca kapsamda geçerlidir.

KALİFORNİYA'DA YAŞIYORSANIZ, 1542 SAYILI KALİFORNİYA MEDENİ YASASINDAN FERAGAT ETMİŞ OLURSUNUZ: GENEL BİR İZİN, ALACAK VERENİN VEYA İFADE EDEN TARAFIN SÖZLEŞMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SIRASINDA KENDİNİN LEHİNE HAYIRLI OLMADIĞINI BİLMEDİĞİ VEYA ŞÜPHESİ OLDUĞUNU İDDİA ETMEZ. İBRA ETME VE BU, KİŞİ TARAFINDAN BİLİNMESİ GEREKİRSE, BORÇLU VEYA İBRA EDİLEN TARAFLA YÖNLENDİRMESİNİ ÖNEMLİ OLARAK ETKİLEYEBİLİR.

5. Hizmet düzeyi sözleşmesi (SLA)

Şirket, %99,95 veya daha iyi oranda Hizmet kullanılabilirliği sağlar. Herhangi bir aydaki kapalı kalma süresi o ay için %0,05 oranını aşarsa, Şirket kullanıcının Hesabına kredi verir. Hizmet kredileri, kullanıcının isteği üzerine kullanılır ve bir sonraki faturalandırma döngüsünün sonunda (aylık veya yıllık) ödenmesi gereken bakiyeye uygulanır.

Şirket, hizmet kredilerini şu şekilde hesaplar:

 • Aylık çalışma süresi %99,95 oranının altında ancak %99,0 oranına eşit veya daha yüksekse, hizmet kredisi, Hizmetin aylık maliyetinine göre %10 oranında olur;
 • Aylık çalışma süresi %99,0 oranından azsa hizmet kredisi, Hizmet maliyetinin %30 oranında olur.

Aşağıdakiler gibi bazı işletme sorunları kesinti süresi hesaplamalarının dışında tutulur:

 • Şirketin makul kontrolü dışındaki faktörlerin neden olduğu sorunlar;
 • Bir kullanıcının veya bir üçüncü tarafın herhangi bir eyleminden veya eylemsizliğinden kaynaklanan sorunlar;
 • Kullanıcının ekipmanından ve/veya üçüncü taraf ekipmanlarından (Şirketin birinci elden kontrolünde olmayan) kaynaklanan sorunlar. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, Şirket herhangi bir İnternet veya ağ hizmeti sağlamamaktadır ve bu tür hizmetlerle ilgili işletme sorunları Şirketin birinci elden kontrolünde sayılmaz;
 • Şirketin Koşullara uygun olarak Hizmeti kullanma haklarını askıya almasından veya sona erdirmesinden kaynaklanan sorunlar;
 • Önceden duyurulan makul planlı bakımdan kaynaklanan kesinti süreleri.

Bu Hizmet Düzeyi Sözleşmesi Bölümü, Proton VPN Business ve Enterprise aboneliklerinin Tahsis Edilmiş IP adresi özelliği için geçerli değildir. Bu hizmetler için olabilecek en iyi yedekliliği sağlamak için, müşterilerin yönetim panosu üzerinden yedekleme sunucuları yapılandırmasını öneririz.

6. Tazminat

Şirketin ve herhangi bir ebeveynin, yan kuruluşun, sorumlunun, yöneticinin, çalışanın, acentenin veya üçüncü taraf yüklenicinin ("Tazmin Edilen Taraflar"), Hesabınızın veya Hizmetlerin kullanımınızdan kaynaklanan herhangi bir üçüncü taraf iddiası, isteği veya zararından doğabilecek avukatlık ücretlerinden sorumlu tutulamayacağını kabul edersiniz. Tazmin Edilen Tarafların bu tür herhangi bir üçüncü taraf iddiası, isteği veya zararı ile bağlantılı olarak hiçbir sorumluluğu bulunmayacağını kabul etmektesiniz ve ortaya çıkan tüm zararları, hasarları, kararları, ödülleri, masrafları, giderleri ve avukatlık ücretlerini ve bunlarla bağlantılı olarak Tazmin Edilen Tarafların dava masrafları karşılamayı kabul etmektesiniz. Ayrıca, Tazmin Edilen Tarafları, Hesabınızı veya Hizmetleri kullanımınızdan kaynaklanan herhangi bir üçüncü taraf iddiası, isteği veya zararına karşı tazmin edecek ve zarar görmesini önleyeceksiniz.

7. Gizlilik

Gizlilik ilkemiz(new window) ve alt ilkeleri, Hesabınız, Hizmetleri kullanmanız ve proton.me veya protonvpn.com sitelerinde yaptığınız gezinmelerle ilgili olarak kişisel verilerinizi ve gizliliğinizi işleme ve koruma şeklimizi açıklar. Geçerli Koşulları kabul ederek ve Hizmetleri kullanarak, Gizlilik İlkemizi ve alt ilkelerini de kabul etmiş olursunuz.

Hizmetlerin sağlanmasında Şirket, kullanıcı adına (kullanıcının Veri sorumlusu olarak hareket ettiği durumlarda) AB Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (GDPR) tabi olan herhangi bir kişisel veriyi işlerse, Şirketin Veri İşleme Sözleşmesi(new window) geçerli olacaktır.

8. Fikri mülkiyet

Bu sitede görüntülenen tüm PROTON ticari markaları, hizmet markaları, logoları, ticari adları ve diğer tescilli tanımlamaları ("PROTON Ticari Markaları"), Şirketin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. PROTON Ticari Markalarının birçoğu ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi ile Dünya çapında çok sayıda ticari marka ofisi tarafından tescillenmiştir. Bkz., Örn., ABD Tescil No. 4,751,245, 4,754,889; İsviçre Tescil No. 662,183; AB Tescil No. 17,893,097. Bu Hüküm ve Koşullardaki hiçbir şey, her durumda önceden yazılı iznimiz olmaksızın Proton Ticari Markalarının herhangi birini kullanmak için ima, itiraz hakkı veya başka bir şekilde herhangi bir lisans veya hak verdiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Proton Ticari Markalarının kullanımından elde edilen tüm gelir, Şirketin münhasır yararına olacaktır.

9. Ödeme koşulları

Hizmetlerin abonelikleri, seçiminize bağlı olarak aylık, yıllık veya iki yıllık olarak ücretlendirilir. İlk dönemden sonra abonelik, sizin tarafınızdan iptal edilmediği, değiştirilmediği ya da ilk satın alma sırasında belirtilmediği sürece, seçilmiş aynı döneme göre otomatik olarak yenilenir. Fiyat, ilk satın alma sırasında belirtilen ilk dönemden sonra değişebilir. Kredi bakiyeleri buna göre otomatik olarak düşülür. Hesabınızla ilgili ödeme bilgilerini güncel tutmak sizin sorumluluğunuzdadır.

İlk satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde aboneliğinizi iptal edebilir ve hizmet süresinin kullanılmayan kısmı için geri ödeme alabilirsiniz. Burada, hizmet süresinin kullanılmayan herhangi bir kısmı, abonelik süresine orantılı olarak kalan tam günleri ifade eder. Geri ödemeler, istek tarihinden itibaren 30 gün içinde işleme alınacaktır. Proton VPN veya Proton Drive kullanıyorsanız, istek üzerine size tam bir geri ödeme de sağlayabiliriz. Geri ödeme isteğinde bulunmak için lütfen destek formumuzu kullanarak bizimle iletişime geçin. Netlik açısından, hem iptal hem de geri ödeme isteği 30 günlük süre içinde ele alınmalıdır. Nakit veya banka havalesi ile yapılan ödemeler geri ödenmez. Geri ödemeler, kullanıcı başına yalnızca bir kez istenebilir. Bu geri ödeme seçeneği, yalnızca remsi Proton kanalları (site ve uygulamalar) üzerinden Proton Hizmetlerine doğrudan abone olan kullanıcılar için geçerlidir. Proton Hizmetlerine bir üçüncü taraf üzerinden abone olduysanız, lütfen ilgili geri ödeme ilkesine bakın.

Yukarıda belirtilen 30 günlük süre geçtikten sonra, Şirket tarafından sağlanan Hizmetler geri ödenmez ve yapılacak herhangi bir geri ödeme veya kredi ödemesi tamamen Şirketin takdirine bağlıdır. Bu Koşulların ihlali nedeniyle feshedilen Ücretli Hesaplar, tüm ödemelerin ve kredilerin kaybına neden olur ve geri ödeme kapsamında değildir.

Şirket herhangi bir nedenle geri ödeme yapmayı seçerse, şirket yalnızca ödemenin yapıldığı para birimiyle ve ödeme yöntemiyle geri ödeme yapacaktır. Kredi bakiyesinin Şirketin desteklediği farklı para birimleri arasında dönüştürülmesini isterseniz, Şirket uygulanacak döviz kurunu belirleme yetkisine sahiptir.

Ücretli bir Hesabın kullanıcısı olarak ödeme yükümlülüğünüzü yerine getiremezseniz, ödemenin yapılmamasından 14 gün sonra hesabınız otomatik olarak ücretsiz Hesaba dönüştürülecektir. Hesabınız bu sürüm düşürme işleminden sonra ücretsiz hesapların özellik sınırlarını aşarsa (depolama kapasitesinin aşılması veya alt kullanıcılı bir kuruluş hesabına sahip olunması gibi), Hesabınız şu şekillerde kısıtlanacaktır:

 • Hesabınız depolama kapasitesi sınırını aşarsa, Hesabınızın e-posta alması, ek dosyalar bulunan e-postalar göndermesi, yeni takvim etkinlikleri oluşturması ve Drive üzerine dosya yüklemesi engellenecektir (ancak ek dosyaları olmayan e-postalar gönderebilir ve Proton tarafından gönderilmiş e-postaları alabilirsiniz);
 • Hesabınızın alt kullanıcıları ve/veya davet edilmiş kullanıcıları olan bir kuruluş hesabı olması durumunda, özel etki alanlarınız kullanımdan kaldırılacak, alt kullanıcılarınız kısıtlanacak ve/veya davet edilmiş kullanıcılarınız Hesabınızdan ayrılacaktır.

Ödeme yapılmaması nedeniyle ücretsiz aboneliğe düşürülen hesaplar bölüm 3 koşullarına tabidir.

Abonelikler ve krediler satın alındığı Hesaba bağlıdır ve başka bir hesaba aktarılamaz.

Üçüncü taraf ödeme aracılarının ihtilaf veya ters ibraz mekanizmalarına güvenirseniz, Şirketten yukarıda belirtilen geri ödeme hakkınızdan feragat etmiş ve üçüncü taraf ödeme aracısının ihtilaf çözüm prosedürüne güvenmeyi kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, ihtilafın veya ters ibraz mekanizmalarının sonucu Şirketin ek masraflardan (örneğin ihtilaf ücreti) sorumlu olmasına neden olursa, Şirkete bu tutarı hesabınızdan tahsil etmesi için yetki verirsiniz.

10. Tarife ya da fatura dönemi değişikliği

Tarife değişikliği

Yeni bir ücretli tarife seçerseniz, aboneliğiniz hemen güncellenir ve önceki tarifenizin kullanılmayan bölümü ile orantılı bir kredi hesabınıza otomatik olarak uygulanır.

Ek adresler (takma adlar) oluşturma özelliği ücretli tarifelerde bulunur. Takma ad sayısı sınırına ulaştığınızda tarifenizi yükselterek veya tarifenize ek olarak daha fazla takma ad satın alarak yenilerini oluşturabilirsiniz. Bu durum özel etki alanları için geçerli değildir.

Yılda en fazla bir takma adı silebilirsiniz. Bunun dışında takma adlar genellikle silinemez.

Tarife iptali

Tarifenizin yenilenmesini istemiyorsanız, abonelik süreniz sona ermeden önce tarifenizi düşürmeniz gerekir.

Bir Proton VPN Plus hesabınız varsa, Proton VPN Plus tarifenizi iptal ettiğinizde (düşürme), iptal işlemi geçerli ödeme döneminin sonunda yapılır.

Bir Proton VPN Essentials, Business veya Enterprise tarifesi aboneliğiniz varsa, hesap temsilcinize bir fesih bildirimi göndererek veya aboneliğinizin yenilenmesinden en geç 30 gün önce Müşteri Destek Formumuzu kullanarak aboneliğinizi sonlandırabilirsiniz. Bu şekilde, geçerli ödeme dönemininin sonunda aboneliğiniz iptal edilir. Bildirimde bulunduğunuzda, aboneliğinizin yenilenme tarihine 30 günden daha az bir süre kalmışsa, aboneliğiniz bir dönem daha yenilenir ve bu yeni yenileme döneminin sonunda iptal edilir.

Diğer tüm tarifeler için, Proton ücretli özellikleri sizin adınıza otomatik olarak kaldırmaz (örneğin, ücretsiz tarife depolama kotasını aşarsanız, ücretsiz tarife depolama kotasına uyması için verileri rastgele silmeyiz). Bu nedenle eski sürüme geçmeden önce ücretli özellikleri kaldırmanız gerekir. Abonelik sürenizin bitiminden önce eski sürüme geçerseniz, aboneliğinizin kullanılmayan kısmı için size bir Hesap kredisi sağlarız. Bu şekilde alınan kredilerin 24 ay içerisinde kullanılması gerekir yoksa süreleri geçer ve kullanılamazlar.

Fatura dönemi değişikliği

Aboneliğinizin faturalama dönemini artırırsanız (1 aydan 1 yıla gibi), değişiklik geçerli abonelik döneminizin sonunda yapılır.

11. Hizmet koşullarını değiştirme hakkı

Yürürlükteki yasanın sınırları içinde Şirket, bu Koşulları herhangi bir zamanda gözden geçirme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Hesabınızı veya Hizmetleri kullandığınız sürece, bu Koşulları düzenli olarak gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bu tür değişiklikler yapıldıktan sonra Hesabınızın silinmemesi ile birlikte Hesabınızı veya Hizmetleri kullanmayı sürdürmeniz, bu Koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. İleriye dönük olarak ve Koşullar güncellendikten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık veya sorun için güncel Koşullar geçerlidir.

12. Bölünebilirlik

Bu Koşulların hükümlerinden herhangi biri, bir mahkeme veya yetkili yargı yetkisine sahip başka bir yasama organı tarafından geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilirse, bu tür hükümler, bu Koşulların tüm niyetini ve amacını maddi olarak etkilemedikçe veya burada aksi belirtilmedikçe, sınırlı veya gerekli asgari ölçüde ortadan kaldırılır ve bu Koşulların amacını en iyi şekilde somutlaştıran geçerli bir hükümle değiştirilir. Böylece bu Koşullar tam olarak etkili ve yürürlükte kalır.

13. Geçerli yasa ve dil

Bu bölümde, Proton hizmetlerini iş amaçlı mı (iş kullanıcısı) yoksa bireysel kullanıcı olarak mı kullandığınıza ve nerede ikamet ettiğinize bağlı olarak farklı kurallar tanımlanır. Lütfen sizin için geçerli olan ilgili bölüme bakın.

Bir ticari kullanıcı (Dünya üzerinde herhangi bir yerde) veya bir bireysel kullanıcı (Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet eden) iseniz, bu Koşulların her bakımdan, yasaya göre izin verilen en geniş kapsamda, İsviçre yasalarına tabi olacağını kabul edersiniz. Bu Koşullardan, Hesabınızdan, Hizmetlerden, Hesabınızı kullanmanızdan (veya kullanmamanızdan) veya Hesabınıza erişiminizden (veya erişiminizin olmamasından) kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir ihtilaf, dava, iddia veya diğer ihtilaflar Sözleşmeye, garantiye, haksız fiile, yasaya, düzenlemeye, kararnameye veya diğer herhangi bir yasal veya hakkaniyete dayalı dayanağa dayalı olsun veya olmasın, Hizmetler veya sizinle Şirket arasındaki herhangi bir reklam, tanıtım veya diğer iletişim için Cenevre Kantonu'nun mahkemeleri yetkilidir ve aşağıdaki 13.1 bölümü geçerli değildir. Hesabınızı veya Hizmetleri kullanarak, Cenevre Kantonu mahkemelerinin bu Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili herhangi bir ihtilaf veya iddiayı (sözleşme dışı ihtilaflar veya isteklerle birlikte) çözmek için yasaların izin verdiği ölçüde konusu veya biçimi üzerinde münhasır yargı yetkisine sahip olduğunu geri alınamaz bir şekilde kabul edersiniz.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden bir bireysel kullanıcıysanız, yasaların izin verdiği ölçüde, herhangi bir anlaşmazlığı veya iddiayı (sözleşme dışı ihtilaflar veya iddialar ile birlikte) çözmek için Cenevre Kantonu mahkemelerine yargı yetkisi vermiş olursunuz. Bu Koşullar veya onun konusu veya biçimi ile ilgili veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili ve İsviçre'de ileri sürülen bu tür herhangi bir iddianın her bakımdan İsviçre yasalarına tabi olacağını kabul edersiniz. Ayrıca, bu Koşullardan, Hesabınızdan, Hizmetlerden, Hizmetleri kullanımınızdan (veya kullanmamanızdan) veya erişiminizden (veya eksikliğinizden) kaynaklanan veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili olan herhangi bir ihtilaf, dava, iddia veya diğer ihtilaflar için de bunu kabul edersiniz. Sözleşmeye, garantiye, haksız fiile, tüzüğe, düzenlemeye, kararnameye veya başka herhangi bir yasal veya hakkaniyete dayalı temele dayalı olsun, Hesabınıza veya Hizmetlere veya sizinle Şirket arasındaki herhangi bir reklam, tanıtım veya diğer iletişime erişim Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yargı yetkisine sahip olduğu tespit edilen, ikamet ettiğiniz eyaletin yasalarına göre yorumlanacak ve uygulanacaktır. Ancak, buradaki tahkim hükümleri, aşağıda 13.1 bölümünde daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Federal Tahkim Yasası ve Amerikan Tahkim Derneği ("AAA") Tüketici Tahkim Kuralları ("AAA Kuralları") tarafından yönetilecektir. Bu Koşulların ve elektronik biçimde verilen herhangi bir ilgili bildirimin basılı bir sürümü, özgün olarak basılı biçimde oluşturulan ve saklanan diğer belge ve kayıtlarla aynı ölçüde, bu Koşullara dayanan veya bunlarla ilgili adli veya idari işlemlerde kabul edilecektir.

13.1. Bağlayıcı tahkim anlaşması ve toplu davadan feragat

Bu Hüküm ve Koşullar, bir toplu davadan feragatnamenin yanı sıra, sahip olabileceğiniz tüm iddiaları (belirli istisnalar dışında) bireysel olarak tahkime götürmenizi gerektiren bir tahkim hükmü içerir. Bireysel bazda tahkim, bir yargıcın veya jürinin iddialarınıza karar verme hakkından sahip olmayacağınız ve bu haktan feragat edeceğiniz ve açıklandığı gibi herhangi bir forumda toplu, birleştirilmiş veya temsili sıfatla dava açamayacağınız anlamına gelir. Aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, tahkimi ve/veya toplu dava feragatini devre dışı bırakma hakkına sahipsiniz. Lütfen bu bölümü ve toplu davadan feragat bölümünü dikkatlice okuyun. Mahkemede dava açma ve iddialarınızı jüriye dinletme hakkınızla birlikte yasal haklarınızı önemli ölçüde etkileyebilir. Zorunlu bağlayıcı tahkim ve toplu davadan feragat için prosedürler içerir.

Resmi anlaşmazlık çözümü. Bir anlaşmazlığı öne süren taraflardan her biri, önce aşağıda belirtilen şekilde diğer tarafa gerçekleri ve koşulları (ilgili belgeler ile birlikte) açıklayan yazılı bir bildirimde bulunarak ve alan tarafa cevap vermesi için 30 gün süre tanıyarak iyi niyetle sorunu çözmeye çalışacaktır. Hem siz hem de Şirket, bu ihtilaf çözüm prosedürünün, diğer tarafa karşı herhangi bir tahkim başlatmadan önce yerine getirilmesi gereken bir koşul olduğunu kabul edersiniz.

Bağlayıcı tahkim sözleşmesi

Tahkim sözleşmesinin kapsamı. Hukuki ihtilafların yalnızca para olarak değil, zaman ve enerji açısından da yüksek maliyetinin farkında olarak, hem siz hem de Şirket; Bu Koşullar, Hesabınız, Hizmetler, Hesabınızı veya Hizmetleri kullanmanız (veya kullanmamanız) veya bunlara erişiminiz (veya erişiminizin olmaması) veya herhangi bir reklam, tanıtım veya diğer iletişimlerle herhangi bir şekilde ilgili Sözleşmeye, garantiye, haksız fiile, tüzüğe, düzenlemeye, kararnameye veya başka herhangi bir yasal veya hakkaniyete dayalı temele dayalı olsun, siz ve Şirket, yalnızca nihai ve bağlayıcı bireysel tahkim yoluyla çözüm arayacaksınız ve taraflar tüm itiraz haklarından açıkça feragat edeceklerdir. Hakemin herhangi bir emri veya yargısı veya geçerli yasanın izin verdiği ölçüde hakemin bir emri veya kararının onayını istemek. "Uyuşmazlık", yasaların izin verdiği mümkün olan en geniş anlama sahip olacaktır. Tüm Tazmin Edilen Taraflar, bu bağlayıcı tahkim anlaşmasının ve toplu dava feragatinin lehtarlarıdır.

Bu tahkim anlaşması, tahkime elverişlilik eşik sorularını kapsar ve içerir. Bu sözleşmenin oluşturulması, varlığı, kapsamı, geçerliliği, yorumlanması, uygunluğu veya uygulanabilirliğinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm ihtilafları çözmek için tahkime gitmek için bu anlaşmanın tamamının veya herhangi bir kısmının veya Koşulların geçersiz veya hükümsüz kılınabilir olduğu iddiası ile birlikte ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tahkime veya herhangi bir kısmı veya bu Koşulların herhangi bir kısmı üzerinde herhangi bir federal, eyalet veya yerel mahkeme veya kurum değil, hakem münhasır yetkiye sahip olacaktır. Herhangi bir taraf, yukarıdaki hükmün (veya tahkime ilişkin hükümler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tahkime ilişkin bu anlaşmanın herhangi bir bölümünün) uygulanıp uygulanamayacağı veya bunun ihtilaf için geçerli olup olmadığı konusunda anlaşmazlığa düşerse, taraflar bu anlaşmazlığa hakemin karar vereceğini kabul eder. Bununla birlikte, yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, taraflar, aşağıdaki toplu dava feragatinin geçerliliğine ilişkin herhangi bir konunun bir mahkeme tarafından karara bağlanması gerektiğini ve bir hakemin toplu dava feragatinin geçerliliğini değerlendirme yetkisi olmadığını kabul eder. Hem siz hem de Şirket, aşağıda belirtilenler dışında haklarımızı ileri sürmek veya savunmak için dava açma veya mahkemeye gitme hakkımızdan feragat ettiğimizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

İstisnalar. Bu bağlayıcı tahkim sözleşmesinin geri kalanına bakılmaksızın, siz ve Şirket, hem siz hem de Şirket bu anlaşmaya göre anlaşmazlığı tahkime götürmeyi kabul etmedikçe, bağlayıcı tahkim sözleşmesinde aşağıdaki türden ihtilafların mahkemede çözüleceğini kabul edersiniz: (1) bir topluluk, temsilci veya bir topluluk, temsilci veya birleştirilmiş dava veya dava; (2) aranan tek çarenin ihtiyati tedbir olduğu ihtilaflar veya iddialar (kamu ihtiyati tedbir dahil); veya (3) fikri mülkiyet anlaşmazlıkları.

Şüpheye mahal vermemek adına, aşağıdaki toplu dava feragat hükmünde belirtilen bir grup, temsilci veya birleştirilmiş dava veya kovuşturmada istekte bulunma veya başka bir şekilde bunlara katılma hakkından feragat edilmesi, sizi yasaların izin verdiği ölçüde bireysel bir kamu ihtiyati tedbir talebinde bulunmaktan alıkoymaz.

Siz ve Şirket ayrıca bu bölümde, hem ihtiyati tedbirin (kamu ihtiyati tedbiri ile birlikte) hem de ihtiyati tedbir dışı tedbirin arandığı ihtilaflar veya iddialar için, siz ve Şirketin ihtiyati tedbir dışı ihtiyati tedbir isteğini önce bu hüküm uyarınca tahkime sunacağınızı kabul edersiniz. Hakemin ihtiyati tedbir kararı vermesine izin verilmeyecektir (taraflar aksini karşılıklı olarak kabul etmedikçe). Anlaşmazlığın tahkimi veya ihtiyati tedbir dışı tedbir talebi sona erdiğinde, siz ve/veya Şirket, kanunun izin verdiği ölçüde mahkemede ihtiyati tedbir (kamu ihtiyati tedbir ile birlikte) isteğinde bulunabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen ihtilaf türleri için mahkemede herhangi bir dava (küçük iddia mahkemesi davaları dışında) yalnızca ikamet ettiğiniz ilçede (veya mahallede) ve Eyalette yargı yetkisinde bulunan bir federal veya eyalet mahkemesinde başlatılabilir ve siz ve Şirket her ikiniz de bu tür amaçlar için bu mahkemelerin yetkili olduğunu kabul edersiniz. Bu bölümdeki yukarıda belirtilen ihtilaf türlerinin bir mahkeme tarafından veya tahkim yoluyla çözülüp çözülmediğine bakılmaksızın, siz ve Şirket, anlaşmazlığın aşağıda belirtilen toplu dava feragat hükmüne tabi olduğunu kabul edersiniz.

Tahkim nasıl çalışır? Taraflardan herhangi biri, o sırada yürürlükte olan AAA Kuralları uyarınca AAA tarafından yönetilen İngilizce dilini kullanarak nihai ve bağlayıcı tahkim yoluyla çözülecek bir anlaşmazlığın tahkimini başlatabilir (bu kuralların referans yoluyla bu bölüme dahil edildiği ve bu Koşulların tarihi itibariyle) ve taraflar, hakemin herhangi bir emrine veya kararına itiraz etme veya bir emrin onaylanmasını isteme veya hakemin yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde kararı konusundaki tüm haklardan açıkça feragat eder.

Siz ve Şirket, tahkimin telefon veya video konferans yoluyla yürütülmesi de dahil olmak üzere aksini kabul etmedikçe, hakem taraflar için farklı bir yerin kolaylık sağlayacağına karar vermediği sürece, herhangi bir tahkim duruşması ikamet ettiğiniz ilçede (veya mahallede) ve Eyalette yapılacaktır. Tüm dosyalama, yönetim ve hakem masraflarının ve giderlerinin ödenmesi, AAA Kurallarına tabi olacaktır, ancak bu kurallar uyarınca borçlu olduğunuz bu tür masraf ve harcamaların bir mahkeme işleminden yasaklayıcı bir şekilde daha pahalı olacağını kanıtlarsanız, Şirket, hakemin tahkimin bir mahkeme işleminden yasaklayıcı bir şekilde daha pahalı olmasını önlemek için gerekli olduğuna karar verdiği bu tür masraf ve giderlerin tutarını ödeyecektir (aşağıda belirtildiği gibi olası geri ödemeye konu olan).

Taraflardan her biri kendi veya kendisinin avukatlık ücretlerinden ve masraflarından sorumludur ve Şirket, hakem tarafından emredilen kapsam dışında avukatlık ücretlerinizi veya masraflarınızı ödemeyecektir. Bununla birlikte, tahkimde üstün gelirseniz, yürürlükteki yasaların izin verdiği ve hakem tarafından emredildiği ölçüde makul avukatlık ücretleri ve masrafları hakkında bir karar alma hakkına sahip olacaksınız. Hakemin, tahkimde ileri sürdüğünüz iddianın Federal Hukuk Muhakemeleri Usulü 11. Kuralına göre anlamsız olduğuna veya uygunsuz bir amaç için getirildiğine karar vermesi durumunda, aksi takdirde AAA Kuralları uyarınca ödemek zorunda kalacağınız Şirket tarafından ödenen tahkimle ilgili tüm ücretler için Şirkete geri ödeme yapmayı kabul edersiniz.

Bir davanın anlamsız olup olmadığını belirlerken, hakem, Şirketin Şirketten satın aldığınız ürünler için ödediğiniz tutarın tam bir geri ödemesini teklif edip etmediğini veya bireysel talebinizle ilgili olarak size tam bir tazminat teklif edip etmediğini değerlendirebilir. Hakem, davanın nihai olarak elden çıkarılması üzerine, anlaşmazlığınızın anlamsız olmadığını tespit ederse, Şirket ödediğiniz ve başka türlü geri ödenmeyen tüm dosyalama ücretlerini geri ödeyecektir. Tahkim kararına ilişkin karar, yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemeye girilebilir. Bu Koşullar kapsamındaki herhangi bir tahkim bireysel olarak gerçekleşecektir. Toplu tahkime ve toplu davalara izin verilmez. Bu Şartları kabul ederek, sizin ve Şirket'in her birinizin jüri tarafından yargılanma veya bir toplu davaya ya da toplu tahkime katılma hakkından feragat ettiğinizi kabul edersiniz.

Toplu davadan feragat. Yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, siz ve Şirket, herhangi bir anlaşmazlığı, iddiayı veya anlaşmazlığı çözmeye yönelik herhangi bir işlemin, herhangi bir topluluğun (veya iddia edilen sınıfın), bir araya geldiği, birden fazla davacının veya temsili davanın veya işlemin ("toplu dava") bir parçası olarak değil, yalnızca ilgili tarafın bireysel kapasitesinde getirileceğini ve yürütüleceğini kabul edersiniz. Siz ve Şirket, herhangi bir toplu davaya davacı veya grup üyesi olarak katılma hakkından feragat etmeyi kabul edersiniz. Siz ve Şirket, herhangi bir forumda bir toplu dava sürdürme yeteneğinden açıkça feragat edersiniz. Anlaşmazlık tahkime tabiyse, hakem iddiaları birleştirme veya bir araya getirme toplu dava yürütme veya tahkimin tarafı olmayan herhangi bir kişi veya kuruluşa karar verme yetkisine sahip olmayacaktır. Ayrıca, siz ve Şirket, hakemin birden fazla kişinin iddiaları için işlemleri birleştiremeyeceğini ve başka türlü herhangi bir toplu dava biçimine başkanlık edemeyeceğini kabul edersiniz. Bununla birlikte, şüpheye mahal vermemek için, yasaların izin verdiği ölçüde ve yukarıdaki istisnalar maddesiyle tutarlı olarak kamu ihtiyati tedbiri isteyebilirsiniz.

Bu toplu davadan feragat sınırlı, hükümsüz veya uygulanamaz bulunursa, taraflar aksini karşılıklı olarak kabul etmedikçe, tarafların tahkim anlaşması, yargılamanın bir dava olarak devam etmesine izin verildiği sürece, söz konusu davaya ilişkin olarak toplu dava geçersiz ve yok hükmünde olacaktır. Bir mahkeme, bu paragrafın sınırlamalarının geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verirse, herhangi bir varsayılan topluluk, özel başsavcı veya birleştirilmiş veya temsili dava, tahkim yerine uygun yargı yetkisine sahip bir mahkemede açılmalıdır.

Hüküm ve geçerli yasaları devre dışı bırakma. Aşağıdakilere devre dışı bırakma kararınızı yazılı olarak bildirerek, bu Koşullarda belirtilen toplu davadan feragat ile birlikte veya dışında olmak üzere tahkim hükümlerine tabi olmamakla birlikte devre dışı bırakma hakkına sahipsiniz:

Proton AG
Attn: Legal
Route de la Galaise 32,
1228 Plan-les-Ouates
Geneva, Switzerland

Devre dışı bırakma bildirimi, bu Koşulları ilk kez kabul ettiğiniz tarihten itibaren 30 takvim günü içinde yukarıda belirtilen adrese gönderilmelidir. 30 günlük süre içinde bu bölüme uygun olarak devre dışı bırakmazsanız, bu tahkim sözleşmesi, bu Koşulları ilk kabul ettiğiniz tarihten itibaren tamamen geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Toplu davadan feragat etmeyerek, yalnızca tahkim hükümlerini devre dışı bırakırsanız, toplu davadan feragat hala geçerli olur. Yalnızca toplu dava feragatini devre dışı bırakamazsınız, ancak diğer tahkim hükümlerini devre dışı bırakabilirsiniz.

Bu bağlayıcı tahkim sözleşmesi ve toplu davadan feragat, Federal Tahkim Yasası ve diğer geçerli federal yasalara göre yönetilir ve bunlara göre yorumlanır, anlaşılır ve uygulanır. Bu bağlayıcı tahkim sözleşmesinin ve toplu dava feragatnamesinin herhangi bir yönü veya bu bağlayıcı tahkim sözleşmesi ve/veya toplu dava feragatnamesi kapsamına giren herhangi bir ihtilaf ve iddia için eyalet yasalarının geçerli olduğu ölçüde uygulanır ve ikamet ettiğiniz Devletin yasaları geçerli olacaktır. Bu bağlayıcı tahkim anlaşmasındaki ve/veya toplu dava feragatnamesindeki herhangi bir maddi değişikliği size bildireceğiz (yasa tarafından aksi izin verilmedikçe, "Hizmet koşullarında değişiklik yapılması" bölümündeki hükümlere uygun olarak bu Koşullar güncellenerek yerine getirilebilir). Bu durumda, yukarıdaki koşullarla tutarlı olarak, tahkim hükümlerinden ve/veya toplu dava feragatinden bu tür bir değişiklikten sonraki 30 gün içinde vazgeçme hakkına sahip olacaksınız. Toplu davadan feragat hükmü ile ilgili olarak yukarıda belirtilenler dışında, bu tahkim hükümlerinin herhangi bir kısmının geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilmesi, bu tahkim hükümlerinin geri kalan kısımlarını geçersiz kılmayacaktır. Bu bağlayıcı tahkim sözleşmesinin kapsamı, geçerliliği veya icra edilebilirliği ile ilgili olarak, yukarıda belirtilen herhangi bir ihtilafın kapsamına girip girmediği hakkında, yalnızca hakem karar vermeye yetkilidir. Ancak taraflar, yukarıdaki toplu dava feragatinin geçerliliğine ilişkin herhangi bir konunun yukarıda belirtildiği gibi bir mahkeme tarafından karara bağlanması gerektiğini ve bir hakemin feragatnamenin geçerliliğini değerlendirme yetkisi olmadığını kabul eder.

14. Diğer konular

Bu Koşullar, bir tüketici olarak meşru haklarınızı veya varsa yasal haklarınızı etkilemez.

Başlıklar yalnızca referans amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu bölümün kapsamını tanımlamaz, sınırlamaz, yorumlamaz veya açıklamaz.

Bu Koşulların herhangi bir hükmünü uygulamamamız, o veya başka herhangi bir hükümden feragat edildiği anlamına gelmez.

Bu Koşulları tamamen veya kısmen devredebiliriz. Ayrıca, bu Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için haklarımızı ve sorumluluklarımızı devredebilir veya yükleniciler ile aracılar kullanabiliriz.

Bu Koşullar, Hesabınızı veya Hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olarak sizinle bizim aramızdaki tüm sözleşmeyi temsil eder ve Hesabınız veya Hizmetler ile ilgili olarak sizinle Şirket arasında elektronik, sözlü veya yazılı tüm önceki veya eş zamanlı iletişimlerin ve tekliflerin yerini alır.

Bu Koşulların İngilizce sürümü ile başka bir dile çevrilmiş herhangi bir sürümü arasında tutarsızlık olması durumunda, İngilizce sürüm geçerli olacaktır.